Το Πολιτιστικό Κέντρο Άμπελος ίδρυσε ως μη κερδοσκοπική εταιρεία ο ιστορικός της τέχνης και δημοσιογράφος ειδικευμένος στα πολιτιστικά θέματα Γιώργος Μυλωνάς, ο οποίος είναι και Διευθυντής του. Ο κ. Μυλωνάς πλαισιώνεται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διοίκησης του Κέντρου την οποία συγκροτούν ο Αθανάσιος Παπανδρόπουλος, ο Νίκος Γιαννής, ο Πέτρος Κασαρτζιάν, η Ζηνοβία και ο Παν. Δρακόπουλος, ο Πέτρος Καργιώτης, η Μαρία Στέφωση και ο Μιχάλης Σπηλιώτης.

Το Κέντρο Άμπελος έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Υπερασπίζει κάθε εθνική ταυτότητα, ωστόσο έχει ως ορίζοντά του αυτόν που συγκροτεί τον ευρωπαϊκό κόσμο στο σύνολό του, και όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ποιός είναι Ευρωπαίος το προσδιορίζει σύνολη η ευρωπαϊκή γραμματεία μέσα στους αιώνες: Ευρωπαίος είναι αυτός που την ιστορική συνείδησή του καθόρισαν τα ακόλουθα θεμελιώδη ρεύματα: ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός και η Αναγέννηση, ο χριστιανισμός και ο διαφωτισμός, τα μεγάλα αιτήματα της ελευθερίας του ατόμου και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Άμπελος δεν ήλθε στον κόσμο για να σώσει την κουλτούρα. Αλλά όλοι όσοι μετέχουμε σε αυτό υποστηρίζουμε ότι ο κόσμος που δεν σέβεται την κουλτούρα του θα μείνει με τα σκουπίδια του.